Megindításra került a

„VP-6-7.2.1.2-16 azonosítószámú „Egyedi szennyvízkezelés Szebény Községben” című projekt keretében egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítése”

tárgyú közbeszerzési eljárás.   A szükséges dokumentumok az alábbi linkekről letölthetőek.
letölthető a tárgyi eljárás vonatkozásában a beérkezett ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyv: