Szebény község díszpolgárai

2008.09.01

Erre az oldalra azok kerülnek fel, akik különösen sokat tettek a faluért, a közösségért, többek között Szebény Díszpolgárai.

Ezt a kitüntetést Szebény község Önkormányzata alapította 2006-ban, azzal a céllal, hogy elismerje azok munkáját, akik önzetlenül, kiemelkedően sokat tettek a lakosságért, a községért.

A  kitüntetés bronzplakettjét Serbakow M Tibor ötvösművész tervezte. A plakett stilizált szebényi tájat, faluképet ábrázol, hátoldalán a község címere látható, valamint a jutalmazott neve.

 

 Horváth István (1921-1999) (posztumusz)

Horváth István –Pista Bácsi- az 1956-ban alakult Szebényi Hagyományőrző Népiegyüttes alapítója és vezetője, egyben a Kultúrotthon vezetője is volt. Meghatározó alakja volt a község kulturális életének. A Szebényi Hagyományőrző Népiegyüttes vezetőjeként összegyűjtötte és színpadra állította a falu ma is élő és elfeledett hagyományait, táncait. Ennek köszönhető, hogy a ma élő fiatalok is szívesen táncolják bálokban, mulatságokon a hagyományos csárdást, verbunkot. Első koreográfiái közé tartozik a “Paprikafűzés”, és a “Köszöntő” című falusi életképek. Nagy sikere volt bel, és külföldön egyaránt a lakodalmas népszokások feldolgozásának, a “Termőágas”-nak és a “Vánkostánc”-nak. Húsvéti szokásokat dolgoz fel a “Locsoló”. Táncainkat őrzi a “Sulyárirom” és a “Magyar Páros”.

Munkássága emlékét a kultúrház falán emléktábla őrzi.

 

Fazekas Istvánné (1935-1997) (posztumusz)

Fazekas Istvánné –Marika Néni- Az általános iskola tanítójaként szerzett elévülhetetlen érdemeket. Pedagógusi munkájáért, a közművelődésben végzett tevékenységéért a művelődési minisztérium több alkalommal is elismerésben részesítette. Tevékenysége nem merült ki az iskola kapuin belül. Hosszú ideig vezetője volt a község Vöröskeresztes alapszervezetének. Alapító tagja és haláláig vezetője volt a Hagyományőrző Néptáncegyüttes asszonyaiból alakult Szebényi Aszonykórusnak. Kutatta, és gyűjtötte a helyi néprajzi értékeket, szokásokat, dalokat. Nevéhez fűződik a Szebényiek Baráti Köre megalakítása. Javaslatára vásárolta meg az Önkormányzat a ma tájházként funkcionáló házat. Emlékét a helytörténeti gyűjteményt bemutató tájház falán emléktábla őrzi.

 

Eszes Gyula 1923-2012

Szebény Község Önkormányzata Eszes Gyula Úrnak több évtizedes kiemelkedő, aktív kulturális és közéleti munkásságáért a “Szebény Díszpolgára” címet adományozta
2006.augusztus 20.-án
Gyula Bácsi 1950-óta kántora a községnek, első kántorizálása 1950 karácsonyán az éjféli misén volt. 50 éves Egyházi és kántori szolgálata elismeréseképpen II. János Pál Pápa köszönetét Oscar Rizzoto pápai helynök tolmácsolta. Sokan szívükbe zárták Őt, temetéseken mindig saját költésű, egyedi búcsúztatóval köszön el az elhunyt nevében a hozzátartozóktól. Gyula bácsi meghatározó eleme  volta falu egyházi és világi életének. Testvérével, Istvánnal együtt a nyugdíjasklub lelkét képezték, nem múlhatott el műsor, megemlékezés a szereplésük, összejövetel a mókázásuk nélkül. Gyula Bácsitól 2012. február 4.-én vettünk örök búcsút, emlékét kegyelettel megőrizzük.

 

Bene János (1931-)

Szebény Község Önkormányzata Bene János Úrnak több évtizedes kiemelkedő közéleti munkásságáért a “Szebény Díszpolgára” címet adományozta.
Bene János 1948-ban asztalos inasként kezdett dolgozni. Ma is ezt a mesterséget űzi, kisiparos vállalkozóként. A sok munka mellett mindig szakított időt a falu dolgaira is. A rendszerváltás előtti időkben tanácstagként, az önálló Önkormányzat megalakulása után pedig három cikluson keresztül mint képviselő, alpolgármesterként segítette a falu közös ügyeit. Igazi lokálpatriótaként szervezte a ravatalozó építését, a kápolna,az iskola, óvoda, a kultúrház felújítását, sokszor a saját vállalkozását is bevonva.Az egyházközségi képviselők között törődött a falu hitéletével, szervezte a templom külső és belső felújítási munkálatait.

 

 

Vitéz Treszner János (1932-)

 János Bácsi az 1996-ban alakult nyugdíjasklub egyik alapítója 1998-ban vette át nyugdíjasklub vezetését az akkor elhunyt Horváth Istvántól.Hosszú éveken keresztül egészen napjainkig vezette, szervezte, látta el programokkal a nyugdíjasokat, de sohasem feledkezett meg a többi korosztályról sem. Ha szerét ejthette, mindig bevonta a kirándulásokba a fiatalokat és a klubon kívülieket is. Egy választási cikluson keresztül a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjeként még több alkalma volt tenni a falu közösségéért, kultúrájáért.

Az 1956- os forradalom alatt tanusított tevékenységéért 1994 október 23.-án a Magyar Politikai foglyok szövetsége javaslatára Göncz Árpád államfő a Hazáért Érdemkereszt kitüntetésben részesítette.Az 1956-os Vitézi Lovagrend 2005. szeptember 10.-én a Treszner Jánosnak a vitézi címet adományozta.

2006. április 6.-án a Nemzetközi Szent György Lovagrend tagjai közé választotta.